Kancelaria Prawa Rodzinnego Poznań

Kancelaria prawa rodzinnego i spadkowego Poznań

Adwokat Iwona Kęsik-Sójka

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską pt. „Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K”.

Następnie odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i po uzyskaniu tytułu adwokata została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi wykłady dla studentów prawa z zakresu postępowania cywilnego. Autorka licznych artykułów o tematyce prawnej.

Adwokat rodzinny Poznań

Kancelaria specjalizuje się prawie rodzinnym, cywilnym, spadkowym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych oraz prawie oświatowym.

Usługi prawne Poznań

 

Usługi prawne Poznań - Prawo rodzinne i spadkowe Poznań Centrum ul. Młyńska - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka

Prawo rodzinne

 • separacja i rozwód
 • podział majątku między małżonkami
 • alimenty
 • władza rodzicielska i opieka nad dziećmi
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
Usługi prawne Poznań - Prawo spadkowe - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku
 • wydziedziczenie
 • nieważność testamentu
Usługi prawne Poznań - Prawo cywilne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo cywilne

 • sprawy związane z prawem własności i innych praw rzeczowych (zasiedzenie, służebność, eksmisja, najem itp.)
 • prawo zobowiązań (w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie umów)
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych
 • windykacja należności
 • prawo odszkodowawcze

Prawo oświatowe

 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia placówek oświatowych przez organy prowadzące, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne
 • pomoc prawna przy czynnościach związanych z przekształceniami placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym
 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy
 • przygotowywanie wzorów wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i przed organami administracyjnym w systemie oświaty
 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne

Ostatnie wpisy

Rozwód – od czego zacząć?

Rozwód od czego zacząć? Decyzja o rozwodzie z całą pewnością nie należy do najłatwiejszych, dlatego też bardzo ważne jest to, żeby była dobrze przemyślana. Kiedy już jednak zostanie podjęta należy wykonać kolejne kroki, mające na celu rozwiązanie związku małżeńskiego przez Sąd. Rozwód od czego zacząć? Pozew o rozwód – jakie dokumenty będą potrzebne? Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Każdy pozew o rozwód powinien odpowiadać warunkom formalnym pierwszego pisma procesowego i ogólnym warunkom pozwu. Wymogi te uregulowane zostały szczegółowo w przepisach art. 126 i 187 … Więcej…

0
Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę Zdarzają się sytuacje, że pracodawca dokonuje nieuzasadnionego, bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie są możliwe roszczenia pracownika w takiej sytuacji? W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem uznania bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. W tym miejscu wskazać należy, że nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę będzie niezgodne z prawem. Jednak nie będzie to skutkować to jego nieważnością (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2019 roku … Więcej…

0
Zasądzone alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci?

Zasądzone alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci? Celem alimentów jest zaspokojenie potrzeb życiowych uprawnionego. Alimenty powinny być płacone regularnie i w pełnej wysokości. Bardzo często jednak dochodzi do sytuacji, w której to rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku. Zasądzone alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci alimentów? Obowiązek alimentacyjny w polskim prawie W polskim prawie przepisy regulujące obowiązek płacenia alimentów zawarte zostały w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, … Więcej…

0
Czym jest konkubinat?

Czym jest konkubinat?   W obecnych czasach coraz więcej par decyduje się na to, żeby żyć w związku nieformalnym. Powody są różne, jak np. większa swoboda, niezależność czy też wcześniejszy nieudany związek małżeński. Czym jest konkubinat? Rozważania na temat pojęcia konkubinatu w doktrynie prawa jak i orzecznictwie zacząć należy od wskazania, iż w ustawodawstwie polskim pojęcie to nie zostało zdefiniowane. Natomiast termin „konkubinat” pochodzi od łacińskiego słowa concubinatus, powstałego z połączenia dwóch wyrazów: con – razem oraz cubare – leżeć. W prawie rzymskim mianem tym określano trwałe współżycie mężczyzny … Więcej…

0