Kancelaria Prawa Rodzinnego Poznań

Kancelaria prawa rodzinnego i spadkowego Poznań

Adwokat Iwona Kęsik-Sójka

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską pt. „Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K”. Kancelaria prawa rodzinnego Poznań.

Następnie odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i po uzyskaniu tytułu adwokata została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi wykłady dla studentów prawa z zakresu postępowania cywilnego. Autorka licznych artykułów o tematyce prawnej.

Adwokat rodzinny Poznań
Kancelaria prawa rodzinnego i oświatowego Poznań

Kancelaria specjalizuje się prawie rodzinnym, cywilnym, spadkowym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych oraz prawie oświatowym.

Usługi prawne Poznań

Kancelaria Prawa Rodzinnego Poznań - Usługi prawne Poznań - Prawo rodzinne i spadkowe Poznań Centrum Młyńska

Prawo rodzinne

 • separacja i rozwód
 • podział majątku między małżonkami
 • alimenty
 • władza rodzicielska i opieka nad dziećmi
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
Usługi prawne Poznań - Prawo spadkowe - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku
 • wydziedziczenie
 • nieważność testamentu
Usługi prawne Poznań - Prawo cywilne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo cywilne

 • sprawy związane z prawem własności i innych praw rzeczowych (zasiedzenie, służebność, eksmisja, najem itp.)
 • prawo zobowiązań (w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie umów)
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych
 • windykacja należności
 • prawo odszkodowawcze
Prawo oświatowe Poznań

Prawo oświatowe

 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia placówek oświatowych przez organy prowadzące, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne
 • pomoc prawna przy czynnościach związanych z przekształceniami placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym
 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy
 • przygotowywanie wzorów wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i przed organami administracyjnym w systemie oświaty
 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne,
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów, w szczególności związanych z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ( ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez placówki)
Prawo zamówień publicznych Poznań

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc prawna w zakresie przygotowania i weryfikacji dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych
 • reprezentowanie zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • reprezentowanie wykonawców i zamawiających w sporach sądowych w związku z realizacją umów o zamówienia publiczne

Kancelaria Prawa Rodzinnego Poznań