Kancelaria Prawa Rodzinnego i Spadkowego Poznań

Witam na stronie mojej Kancelarii – Iwona Kęsik-Sójka. Kancelaria Prawa Rodzinnego i Spadkowego Poznań.

Kancelaria prawa rodzinnego i spadkowego Poznań
 

O mnie

Jestem adwokatem, absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obroniłam pracę magisterską pt. „Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K”.

Następnie odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i po uzyskaniu tytułu adwokata zostałam wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

W swojej pracy postanowiłam skupić się w szczególności na sprawach rodzinnych i spadkowych. Oprócz bycia adwokatem jestem również żoną i mamą trójki dzieci, dlatego prawo rodzinne jest mi niezwykle bliskie.

Adwokat rodzinny Poznań

Sprawy prowadzone na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego często nie należą do łatwych. Konieczność uregulowania kwestii związanych z życiem prywatnym zazwyczaj wiąże się dla moich Klientów z dużym stresem. Każde z postępowań w obszarze spraw rodzinnych jest odmienne. Dlatego wymaga indywidualnego podejścia do problemu oraz szczególnej empatii.

Usługi prawne Poznań

Wierzę, że specjalizacja w określonych sprawach pozwoli mi zapewnić Państwu kompleksowe wsparcie oraz wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług.

Usługi prawne Poznań - Prawo rodzinne i spadkowe Poznań Centrum ul. Młyńska - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka

Prawo rodzinne

 • separacja i rozwód
 • podział majątku między małżonkami
 • alimenty
 • władza rodzicielska i opieka nad dziećmi
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
Usługi prawne Poznań - Prawo spadkowe - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku
 • wydziedziczenie
 • nieważność testamentu
Usługi prawne Poznań - Prawo cywilne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo cywilne

 • sprawy związane z prawem własności i innych praw rzeczowych (zasiedzenie, służebność, eksmisja, najem itp.),
 • prawo zobowiązań (w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie umów),
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
 • windykacja należności,
 • prawo odszkodowawcze.

Ostatnie wpisy

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa jest jednym ze sposobów ustalenia prawnego pokrewieństwa dziecka i ojca. Artykuł 85 § 1 k.r.o. zawiera domniemanie, zgodnie z którym ojcem dziecka jest ten: kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka; albo kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Obalenie domniemania ojcostwa Mężczyzna, wobec którego wszczęto postępowanie o sądowe ustalenie ojcostwa, może domniemanie obalić. Następuje to poprzez przedstawienie dowodów, które … Więcej…

0
Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna Opieka naprzemienna nie jest wprost uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podstawą do stosowania przez sądy opieki naprzemiennej jest art. 58 oraz 107 § 1 k.r.o. Istotą opieki naprzemiennej jest sposób sprawowania opieki nad dziećmi, w taki sposób, że dziecko mieszka z każdym z rodziców przez określony powtarzalny okres np. tydzień u jednego rodzica a później kolejny tydzień u drugiego rodzica. Kwestia ta pozostaje do uznania rodziców, zgodnie z potrzebami dziecka. Możliwość sprawowania opieki naprzemiennej Warto tu wskazać, że możliwość sprawowania opieki naprzemiennej analizowana jest przez sąd w każdym przypadku … Więcej…

0
Ustawa antyprzemocowa

Ustawa antyprzemocowa 30 listopada br. weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa, która lepiej będzie chronić ofiary przemocy domowej. Nowe przepisy znowelizowały m.in. Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian jest przyznanie funkcjonariuszom Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Podkreślić należy, że wcześniej izolacja sprawcy przemocy domowej była możliwa tylko na podstawie postanowienia sądu wydanego w oparciu o przepisy ustawy o: … Więcej…

2
Czym jest separacja?

Czym jest separacja małżeńska? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, separacja może być orzeczona, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. O zupełnym rozkładzie związku małżeńskiego można mówić, jeśli między małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze. W odróżnieniu od rozwodu do orzeczenia separacji nie jest konieczne, aby rozkład pożycia był trwały. Kiedy separacja nie jest dopuszczalna? Separacja nie jest dopuszczalna, jeśli wskutek niej miałoby ucierpień dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia … Więcej…

0