Usługi prawne Poznań

Usługi prawne Poznań - Prawo cywilne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo cywilne

 • sprawy związane z prawem własności i innych praw rzeczowych (zasiedzenie, służebność, eksmisja, najem itp.),
 • prawo zobowiązań (w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie umów),
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
 • windykacja należności,
 • prawo odszkodowawcze.
Usługi prawne Poznań - Prawo rodzinne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • pochodzenie dziecka, ustalenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Usługi prawne Poznań - Prawo spadkowe - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo spadkowe

 • pomoc w przygotowaniu struktury sukcesji (testamenty, zapisy etc.),
 • sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i o zachowek.
Usługi prawne Poznań - Prawo pracy - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo pracy

 • przygotowywanie i opiniowanie umów, w tym umów o pracę, umów zlecenia,
 • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej, powierzeniu mienia i zachowaniu poufności,
 • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji,
 • pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę, zwolnieniach indywidualnych i grupowych,
 • reprezentacją przed Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwych Sądów.

Prawo mody

 • obsługa podmiotów z branży modowej w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacja umów związanych z branżą modową,
 • pomoc prawna w postępowaniu sądowym w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej w tym praw autorskich, jak i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
Usługi prawne Poznań - Prawo medyczne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo medyczne

 • stała i kompleksowa obsługa prawna gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych (w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych i korporacyjnych),
 • reprezentacja w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych, oraz przed komisjami ds.orzekania o zdarzeniach medycznych.