Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy w rodzinie

  Zgodnie z treścią art.56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z kolei na podstawie art. 57§1 k.r.o. sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Należy pamiętać, iż tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Aby móc występować o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka muszą istnieć przesłanki, które będą na … Więcej…

Paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

Były mąż nie wyraża zgody na paszport dla syna. Czy mogę wyjechać na wakacje pomimo tego? Pytanie o wymóg zgody drugiego z rodziców na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka, powtarza się wyjątkowo często, szczególnie w okresie przedwakacyjnym. Co należy zatem zrobić? W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006r. co do zasady warunkiem wydania paszportu dla małoletniego dziecka jest złożenie wniosku podpisanego przez oboje rodziców, ewentualnie złożenie wniosku przez jednego z nich, ale … Więcej…