Konflikt rodziców a odbiór dziecka z przedszkola

Rozstanie rodziców jest zawsze dla dziecka bolesnym przeżyciem. Podczas rozwodu dziecko jest świadkiem wielu konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Bardzo często zdarza się, że rodzice będący w konflikcie próbują włączyć przedszkole czy szkołę w swoją walkę z małżonkiem (konflikt rodziców a odbiór dziecka z przedszkola). Zastrzegają, że drugi z rodziców nie może odbierać dziecka, żądają robienia notatek z wizyt drugiego z rodziców itp. W takiej sytuacji nauczyciele nie powinni angażować się w konflikt między rodzicami ucznia. Powinni wspierać ucznia i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konflikt rodziców a odbiór dziecka z przedszkola … Więcej…