Kontrola dotacji oświatowej

Dotacje udzielane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać poddane kontroli (kontrola dotacji oświatowej). Zgodnie z art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania, jak również wykorzystania udzielonych dotacji oświatowych. Kontrola dotacji oświatowej Kontrola dotyczy prawidłowości: pobrania dotacji (tzn. sprawdzenia, czy dotacja nie została pobrana nienależnie bądź w nadmiernej wysokości); oraz wykorzystania dotacji (tzn. weryfikacji zgodności wydatkowania dotacji z art. 35 wskazanej wyżej ustawy). Ponadto kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok … Więcej…