Konflikt rodziców a odbiór dziecka z przedszkola

Rozstanie rodziców jest zawsze dla dziecka bolesnym przeżyciem. Podczas rozwodu dziecko jest świadkiem wielu konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Bardzo często zdarza się, że rodzice będący w konflikcie próbują włączyć przedszkole czy szkołę w swoją walkę z małżonkiem (konflikt rodziców a odbiór dziecka z przedszkola). Zastrzegają, że drugi z rodziców nie może odbierać dziecka, żądają robienia notatek z wizyt drugiego z rodziców itp. W takiej sytuacji nauczyciele nie powinni angażować się w konflikt między rodzicami ucznia. Powinni wspierać ucznia i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konflikt rodziców a odbiór dziecka z przedszkola … Więcej…

Rozwód – od czego zacząć?

Rozwód od czego zacząć? Decyzja o rozwodzie z całą pewnością nie należy do najłatwiejszych, dlatego też bardzo ważne jest to, żeby była dobrze przemyślana. Kiedy już jednak zostanie podjęta należy wykonać kolejne kroki, mające na celu rozwiązanie związku małżeńskiego przez Sąd. Rozwód od czego zacząć? Pozew o rozwód – jakie dokumenty będą potrzebne? Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Każdy pozew o rozwód powinien odpowiadać warunkom formalnym pierwszego pisma procesowego i ogólnym warunkom pozwu. Wymogi te uregulowane zostały szczegółowo w przepisach art. 126 i 187 … Więcej…