Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Roszczenia pracownika - nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Zdarzają się sytuacje, że pracodawca dokonuje nieuzasadnionego, bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie są możliwe roszczenia pracownika w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem uznania bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

W tym miejscu wskazać należy, że nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę będzie niezgodne z prawem. Jednak nie będzie to skutkować to jego nieważnością (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2019 roku I PK 265/18). Upływ terminu wypowiedzenia powoduje niemożliwość dochodzenia uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Jednak pozostanie możliwość wystąpienia z roszczeniem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.

Sąd pracy jednak może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy. Stanie się tak w sytuacji jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Roszczenia pracownika

W praktyce najczęściej wybieranym przez pracowników roszczeniem jest żądanie zapłaty odszkodowania z uwagi na to, że powrót do pracy po wygranym procesie z pracodawcą nie należy do łatwych i wiązałaby się dla pracownika z dodatkowym stresem.

Odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej związanej z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę? Zapraszam do kontaktu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *