Zabezpieczenie alimentów na czas postępowania

Zabezpieczenie alimentów na czas postępowania

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania. Polega ono na zobowiązaniu rodzica do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów

Z uwagi na to, że sprawy sądowe w Polsce trwają zazwyczaj długo, to warto już w pozwie zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów. Szczególnie dla rodzica samotnie wychowującego dziecko uzyskanie wcześniejszej zapłaty określonej kwoty ma dość duże znaczenie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniony od kosztów. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że powinno być zrealizowane już z momentem wydania go przez sąd. Natomiast doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu alimentów następuje z urzędu obu stronom postępowania.

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Należy również pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 753 KPC, aby sąd mógł dokonać zabezpieczenia alimentów w określonej sprawie, uprawniony musi uprawdopodobnić istnienie swojego roszczenia. Wymóg uprawdopodobnienia istnienia roszczenia nakłada na strony dużo mniej formalne obowiązki w zakresie zgłaszanych środków dowodowych niż udowodnienie danego faktu.

Jednakże i uprawdopodobnienie nie może opierać się tylko na samych twierdzeniach danej strony o faktach. Dlatego też należy pamiętać o przedstawieniu odpowiednich dokumentów. W tym tych wykazujących wysokość kosztów utrzymania, a także tych dotyczących możliwości finansowych (np. faktur, umów, potwierdzeń przelewów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *