Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna nad dzieckiem - adwokat rodzinny Poznań

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna nie jest wprost uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podstawą do stosowania przez sądy opieki naprzemiennej jest art. 58 oraz 107 § 1 k.r.o.

Istotą opieki naprzemiennej jest sposób sprawowania opieki nad dziećmi, w taki sposób, że dziecko mieszka z każdym z rodziców przez określony powtarzalny okres np. tydzień u jednego rodzica a później kolejny tydzień u drugiego rodzica. Kwestia ta pozostaje do uznania rodziców, zgodnie z potrzebami dziecka.

Możliwość sprawowania opieki naprzemiennej

Warto tu wskazać, że możliwość sprawowania opieki naprzemiennej analizowana jest przez sąd w każdym przypadku indywidualnie, co powoduje, że nie zawsze jej ustanowienie będzie możliwe jak na przykład wtedy, gdy rodzice dziecka żyją w różnych miastach. Sąd bierze pod uwagę:

  • więź emocjonalną, jaka wiąże dziecko z każdym z rodziców,
  • czy dziecko będzie mogło chodzić nadal do tej samej szkoły,
  • czy też konieczna będzie zmiana jego środowiska.

Opieka naprzemienna wymaga przede wszystkim współpracy rodziców. Dlatego umiejętność porozumiewania się rodziców jest tutaj niewątpliwie ważnym elementem. Najlepszym krokiem w kierunku ustanowienia opieki naprzemiennej jest uzgodnienie planu wychowawczego, który powinien regulować:

  • zasady funkcjonowania dziecka w dwóch domach,
  • sposób podejmowania decyzji w sprawach dziecka,
  • a także sposób partycypowania przez rodziców w kosztach utrzymania dziecka.

Opieka naprzemienna a alimenty

Warto również wskazać, że opieka naprzemienna będzie miała wpływ na kwestię alimentów. W sytuacji, gdy rodzice posiadają podobny status materialny sądy rezygnują z ustalania alimentów i coraz częściej stosują w wyroku zapis:
„Sąd postanawia obciążyć kosztami utrzymania i wychowania małoletniego dziecka stron obydwoje rodziców i ustala, że każdy z nich ponosić będzie koszty bieżącego utrzymania dziecka w okresach sprawowania przez niego opieki bezpośredniej nad małoletnim, a pozostałe koszty będą ponoszone przez rodziców po połowie”.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy istnieje dysproporcja pomiędzy zarobkami rodziców. Dlatego też wtedy, aby utrzymać jednakowy poziom życia dziecka u każdego z rodziców, zasadne może okazać się zasądzenie alimentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *