Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy w rodzinie

Rozwód z powodu przemocy w rodzinie - Kancelaria Adkowakacka Poznań

Rozwód z powodu przemocy w rodzinie

Rozwód z powodu przemocy w rodzinie. Zgodnie z treścią art.56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z kolei na podstawie art. 57§1 k.r.o. sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Należy pamiętać, iż tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

Rozwód z wyłącznej winy

Aby móc występować o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka muszą istnieć przesłanki, które będą na to wskazywały. Należy pamiętać o tym, że to ten, kto twierdzi, iż drugi małżonek ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa, musi ten fakt udowodnić. Strony same muszą przedstawiać i powoływać odpowiednie dowody.

Zeznania świadków – przemoc domowa

W sprawach rozwodowych z reguły podstawowym źródłem dowodowym są zeznania świadków. Natomiast w przypadku stosowania przemocy w małżeństwie nie zawsze będzie to łatwe do udowodnienia. Dowodem najbardziej pożądanym w tego typu sprawach są więc:

 • notatki policyjne z interwencji,
 • dokumentacja medyczna,
 • obdukcje lekarskie,
 • istnienie tzw. Niebieskiej Karty.

Niebieska Karta jest zakładana przez Policję podczas interwencji w związku z możliwością stosowania przemocy w rodzinie.

Nie tylko przemoc fizyczna – rozwód z powodu przemocy

Należy podkreślić, iż przemoc w rodzinie nie dotyczy tylko przemocy stricte fizycznej, ale także i psychicznej. Formą przemocy psychicznej będzie np.:

 • poniżanie,
 • deprecjonowanie w oczach innych osób,
 • uszczypliwe aluzje,
 • wulgaryzmy,
 • szantaż ekonomiczny.

Każde z tych zachowań niewątpliwie nie sprzyja trwałości związku. Powodują one nie tylko niechęć do małżonka, ale i prowadzi do rozkładu pożycia. Dowodem w przypadku przemocy psychicznej będą zeznania świadków, uczestnictwo w terapiach dla ofiar przemocy w rodzinie oraz wszelka korespondencja, np. SMS-y czy e-maile, w których małżonek odnosi się wulgarnie i poniżająco do swojego współmałżonka.

Rozwód z powodu przemocy z orzeczeniem o winie

Niewątpliwie rozwód z orzeczeniem o winie jest procesem długotrwałym. Udowodnienie winy często jest trudne i wyczerpujące psychicznie. Z ustaleniem winy przy rozwodzie wiąże się również aspekt finansowy, ponieważ alimenty po rozwodzie mogą otrzymywać nie tylko dzieci, ale również były małżonek. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych przepisami prawa była żona czy też były mąż może żądać zasądzenia alimentów zarówno w wyroku rozwodowym jak i później, w odrębnym postępowaniu. Wyłącznie winny małżonek nie może domagać się alimentów od małżonka niewinnego.

Prawa niewinnego małżonka

Natomiast małżonek niewinny może żądać od drugiego małżonka alimentów nie tylko wtedy, gdy popadnie w niedostatek. Może również wtedy, gdy na skutek rozwodu jego stopa życiowa ulegnie pogorszeniu. Ocena, w jakim zakresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, zależy od porównania:

 • sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu,
 • z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.

Toksyczni małżonkowie

Bardzo często toksyczni małżonkowie zaprzeczają swoim agresywnym zachowaniom lub zrzucają winę na współmałżonka. Oskarżają go o brak zrozumienia. Powoduje to często, że taki małżonek czuje się winny. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy następnie toksyczny małżonek prosi o przebaczenie, powołując się na łączące ich uczcie. Prowadzi to często do sytuacji, że osoby takie żyją w ciągłym poczuciu braku bezpieczeństwa i z obawy przed reakcją partnera milczą.

3 Responses

 • Rozwód jest bardzo trudnym okresem, którego nikt nie planuje na początku małżeństwa. Życie jednak czasem doprowadza nas do takiej trudnej sytuacji. W tym czasie warto skorzystać z pomocy prawnika.

 • Jeśli planujemy złożyć wniosek o rozwód, warto spróbować pozyskać niezbite dowody przeciwko drugiej ze stron. Będziemy mieć wtedy znacznie wyższe szanse na wygraną rozprawę z orzeczeniem winy naszego partnera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *