Ustawa antyprzemocowa

Ustawa antyprzemocowa - adwokat rodzinny Poznań

Ustawa antyprzemocowa

30 listopada br. weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa, która lepiej będzie chronić ofiary przemocy domowej. Nowe przepisy znowelizowały m.in. Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy

Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian jest przyznanie funkcjonariuszom Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Podkreślić należy, że wcześniej izolacja sprawcy przemocy domowej była możliwa tylko na podstawie postanowienia sądu wydanego w oparciu o przepisy ustawy o:

  • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • jak i również w toku postępowania karnego.

Doprowadzało to do tego, że często ofiara przemocy domowej bała się złożyć zawiadomienie o popełnianiu przestępstwa lub wycofywała się ze złożonych zeznań ze strachu przed oprawcą. Przede wszystkim z uwagi na fakt, iż musiała pozostawać z oprawcą pod jednym dachem.

Zgodnie z treścią wskazanej ustawy funkcjonariusz Policji uprawniony będzie do wydania takiego nakazu lub zakazu jeśli osoba stosująca przemoc w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą.

Zgłoszenie przemocy domowej

Zgłoszenia będzie mogła dokonać:

  • osoba dotknięta przemocą,
  • kurator sądowy,
  • lub pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne. Powinny wskazywać m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować. Czas obowiązywania nakazu będzie wynosił 14 dni, lecz na wniosek osoby dotkniętej przemocą, sąd będzie mógł przedłużyć ten okres.

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej

Nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu nawet wtedy, gdy sprawca przemocy będzie twierdził, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Natomiast policjant wskaże w takiej sytuacji sprawcy przemoc domowej miejsca noclegowe jak np. schronisko dla bezdomnych.

W przypadku niezastosowania się sprawcy do wydanego zakazu czy też nakazu Policja będzie mogła zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy narazi się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

2 Responses

  • Wreszcie rząd zrobił coś w stronę przemocy. Bardzo się z tego cieszę. Nadal jest u nas bardzo dużo różnych rzeczy nieuregulowanych wystarczająco prawnie.

    • Tak rząd zrobił coś w stronę przemocy.BRAWO!!Tylko w mojej miejscowości zbyt długo to trwa.Ja jestem ofiarą przemocy.Na dzień dzisiejszy nie mogę wejść z córką do domu rodzinnego.Teraz próbuje mnie wymeldować bo niby nie zamieszkuję. Alę jak mam zamieszkać z dzieckiem jeżeli nas nie chcę wpuścić do domu.!!!A policja twierdzi że się nie wtrąca sprawy rodzinne jak wezwałam.‍♀️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *